TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet

SunErgo Oy:n palveluissa. Tarkempi kuvaus palveluista löytyy verkkosivuilta www.sunergo.fi

tai kysyttäessä minulta.

 

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Malla Helenius (SunErgo Oy) Y-tunnus 2965649-2

 

REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ JA YHTEYSTIEDOT

• Malla Helenius

• Puhelinnumero: 040 7064660

• Sähköpostiosoite: malla@sunergo.fi

• Osoite: Lonsinkatu 15, 26100 Rauma

 

REKISTERIN NIMI

• SunErgon postituslista

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakasrekisteriin kerätään SunErgo Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti, Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon, markkinointiin ja laskutusta varten.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

 

Rekisteriin kerätään asiakkaan SynErgo Oy.n palveluiden hankkimisen yhteydessä luovutetut henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen hoitamiseen. Käytössämme ovat asiakkaan seuraavat tiedot:

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Mahdollisesti puhelinnumero

• Mahdollisesti katuosoite

 

Lisäksi saatamme tallentaa tietoja joita pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi, esim. asiakkaan omat toiveet kuten erikoisruokavaliotiedot kursseille, rajoitukset liikkumisen tai tilojen suhteen.

SunErgo Oy

04200 Kerava

Tel: +358 40 7064660

malla@sunergo.fi

Y-tunnus 2965649-2

Tietosuojaseloste

© 2019 SunErgo Oy | toteutus www.mikasalminen.com